ข้ามไปที่เนื้อหา
อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ
BKC Super Supply

BKC Super Supply

มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง :
500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำต่อการจัดส่งฟรี :
  • 0 - 20 กม. ส่งฟรี ขั้นต่ำการสั่ง 3,000 บาท 
  • 21- 50 กม. สั่งฟรีขั้นต่ำ 5,000 บาท

ค่าบริการจัดส่ง :
  • 0 - 20 กม. ส่งฟรี ขั้นต่ำการสั่ง 3,000 บาท
  • 21- 50 กม. สั่งฟรีขั้นต่ำ 5,000 บาท 

** ยอดไม่ถึงค่าจัดส่ง 200 บาท **

  ผู้จัดจำหน่ายจะประเมินระยะทางจากที่ตั้งร้าน เพื่อคำนวนค่าจัดส่งที่แน่นอนและแจ้งแก่ลูกค้าอีกครั้ง หลังการกดสั่งซื้อ*

ระยะเวลาในการจัดส่ง:
ระยะเวลาในการจัดส่งส่งสินค้า 2 วัน หลังจากกดสั่งสินค้า (ไม่นับรวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตัวกรอง